Các tấn công có chủ đích (targeted attacks) và các mối đe dọa bền bỉ tiên tiến (Advanced Persistent Threat – APT) đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn mới của các mối đe dọa an ninh mạng – bao gồm các tấn công tập trung, có chủ đích được thiết kế riêng để xâm nhập vào doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ nhằm tìm kiếm các thông tin có giá trị, các bí mật kinh doanh, và truy xuất vào các hệ thống nội bộ bên trong. Các vụ thất thoát dữ liệu quan trọng xảy ra với RSA, Citibank, và Global Payments đều đã được đăng trên trang nhất trên các báo trong năm vừa qua, và theo một cuộc khảo sát gần đây của ISACA, 21% các câu trả lời thừa nhận rằng doanh nghiệp của họ đã là nạn nhân của tấn công APT, và 63% nghĩ rằng việc doanh nghiệp của họ bị tấn công chỉ là vấn đề thời gian.

ADVANCE PERSISTENT THREAT (APT) OVERVIEW

Trình tự của tấn công APT điển hình

Các tấn công tiên tiến ngày nay sử dụng một phương pháp nhiều giai đoạn để lấy được các dữ liệu có giá trị – đạt được một điểm xâm nhập, download các malware, mở cổng hậu (backdoor), định vị và xâm chiếm các hệ thống mục tiêu, và upload dữ liệu.

Trong khi việc xâm chiếm dữ liệu trên laptop có thể diễn ra nhanh chóng, thì thời gian từ lúc xâm nhập ban đầu tới lúc xâm chiến được dữ liệu thường mất hàng ngày hay hàng tuần. Thời gian thực tế để phát hiện và tiêu diệt hoàn toàn các mối đe dọa có thể mất hàng tháng. Trong suốt tiến trình này, một mạng của doanh nghiệp đang chứa chấp một kể xâm nhập với mục đích là không ngừng xâm chiếm các dữ liệu có giá trị.

APT and Targeted Attack Profile

Mô hình kịch bản tấn công điển hình.

APT và các tấn công có chủ đích thường tuân theo một kịch bản nhiều bước sử dụng các thủ đoạn như:

1. Social – Xác định mục tiêu và tấn công những người cụ thể với social engineering và các malware tiên tiến

2. Sophisticated – Khai thác các lỗ hổng bảo mật, sử dụng backdoor controls, ăn cắp và sử dụng các thông tin quan trọng hợp lệ

3. Stealthy – Được thực hiện trong một chuỗi các chuyển động ở mức thấp mà các giải pháp bảo mật thông thường không thể pháp hiện ra được, hoặc bị chìm lẫn giữa hàng ngàn các nhật ký sự kiện khác được thu thập hàng ngày.

Cuộc tấn công bắt đầu với việc thu thập thông minh để tạo và thực hiện một tấn công social engineer với nhân viên, sau đó xâm nhập vào mạng, di chuyển âm thầm trong tổ chức, và cuối cùng là khai phá và gửi dữ liệu ra bên ngoài – trong suốt thời gian đó, giao tiếp điều khiển và dòng lệnh (command & control) và các điều khiển backdoor được thực hiện thông qua kiểm soát từ xa.

Advanced Persistent Threats (APT) và các tấn công có chủ đích đã chứng minh khả năng của chúng trong việc tránh bị phát hiện bởi các biện pháp phòng vệ an ninh truyền thống, không bị phát hiện trong khoảng thời gian dài, và xâm nhập dữ liệu của tổ chức và các tài sản trí tuệ. Sự nghiêm trọng của các tấn công này được sắp xếp bởi các xu hướng công nghệ chẳng hạn như consumerization và cloud computing, những thứ mà sẽ khiến cho mạng bị hứng chịu nhiều tấn công hơn bởi việc làm giảm vai trò của bảo vệ vành đai. Các nhà phân tích và các chuyên gia đã nhận ra những vấn đề này và khuyến cáo các doanh nghiệp nên phát triển hệ thống bảo mật của họ để bao quát công nghệ phát hiện mối đe dọa đặc thù và một tiến trình quản trị mối đe dọa theo thời gian thực một cách chủ động.

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP TREND MICRO DEEP DISCOVERY

Trend Micro Deep Discovery cung cấp cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc và kiểm soát hệ thống mạng mà các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ cần để làm giảm nguy cơ hứng chịu các tấn công APTs và các tấn công có chủ đích. Deep Discovery phát hiện và xác định các mối đe dọa xâm nhập theo thời gian thực, và cung cấp sự phân tích sâu và các hành động cần thiết để phòng tránh, khám phá và ngăn chặn các tấn công vào các dữ liệu của doanh nghiệp.

Các phương pháp đã được chứng minh của Deep Discovery mang đến sự phát hiện tốt nhất với khả năng lọc nhầm (false positives) ít nhất và trải rộng với việc xác định các nội dung, các giao tiếp, và các hành động độc hại trên tất các các bước của một cuộc tấn công. Mặc dù phát hiện và phân tích sâu cả các loại malware tiên tiến và các hành động xâm nhập của kẻ tấn công, Deep Discovery còn cung cấp cho các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ một mức độ mới của việc nhìn nhận (visibility) và giải pháp thông minh để đánh bật các tấn công APTs và các tấn công có chủ đích trên môi trường điện toán đang phát triển.

Deep Discovery Inspector (DDI)

 • Giám sát lưu lượng mạng
 • Phát hiện các mối đe dọa tiên tiến
 • Báo cáo và phân tích theo thời gian thực

PHÁT HIỆN VÀ BẢO VỆ CHỐNG LẠI

 • Các tấn công APTs và các tấn công có chủ đích
 • Zero-day malware và các tấn công khai thác tài liệu
 • Hành động mạng của kẻ tấn công
 • Các mối đe dọa trên Web (các tấn công khai thác, tải về tự động)
 • Các mối đe dọa trên Email (phishing, spear-phishing)
 • Ăn cắp dữ liệu (Data exfiltration)
 • Bots, Trojans, Worms
 • Key Loggers and Crime ware
 • Các ứng dụng gây rối

Deep Discovery Advisor (DDA)

Deep Discovery Advisor (DDA) có sức mạnh để thực hiện sự phân tích các mẫu đáng ngờ bằng cách tận dụng phương pháp phân tích heuristics, cung cấp phân tích và báo cáo Threat Intelligence để thực hiện sự bảo vệ toàn diện chống lại botnet và các mối đe dọa malware tiên tiến khác, bao gồm Advanced Persistent Threats (APT).

Deep Discovery Advisor (DDA) có thể được tích hợp với Deep Discovery Inspector (DDI) và Interscan Messaging Security Virtual Appliance (IMSVA – Giải pháp Mail Gateway của Trend Micro) để thực hiện việc phân tích malware chưa được biết đến bằng cách sử dụng phân tích heuristics và có thể cung cấp sự phân tích và báo cáo mối đe dọa theo thời gian thực. Bộ máy phân tích VMware Sandbox Analysis được tích hợp sẵn bên trong cho phép DDA tiến hành theo dõi và phân tích các hành động khả nghi và phát hiện hiệu quản malware hay các tấn công chẳng hạn như giao tiếp C&C, các tấn công social engineering và các tấn công DDoS.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Threat Analyzer

 • Phân tích và mô phỏng mối đe dọa chuyên sâu
 • Các môi trường thực thi sandbox tùy chỉnh
 • Sự cung cấp mở, tự động và thủ công
 • Có thể tích hợp với DDI và IMSVA

Threat Intelligence Center

 • Sự phân tích sâu các sự kiện và sự cố
 • Báo cáo tập trung Deep Discovery Inspector (DDI) central reporting

Security Update Server

 • IP/URL blacklist export
 • Cập nhật signature tùy chỉnh (tương lai)

Deep Discovery Analyzer (DDAN)

Deep Discovery Analyzer (DDAN) là máy chủ dạng sanbox có khả năng mở rộng cung cấp dịch vụ sanboxing kiểu On-Demand và On-Premise. DDAN giúp bạn xác định đa môi trường ảo hóa sanbox tùy biến mà chính xác phù hợp với cấu hình phần mềm của máy tính để bàn. Nó hỗ trợ tích hợp dạng out – of – the – box với các sản phẩm bảo mật về web và email của Trend Micro cũng như các sản phẩm khác của nền tảng DD. Một dịch vụ Web mở có tên gọi API cho phép bất kỳ sản phẩm hoặc được ủy quyền riêng biệt nào đó đề xuất (nộp) mẫu và có được báo cáo phân tích chi tiết.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Dịch vụ sandboxing có khả năng mở rộng

Đảm bảo hiệu xuất tối ưu với giải pháp có khả năng mở rộng cho phép giữ hệ thống hoạt động ổn định với mẫu về email, network, enpoint hay bất kỳ mẫu nguồn nào
Sanboxing tùy chỉnh

Thực hiện mô phỏng và phân tích sandbox trong môi trường mà nó chính xác phù hợp với cấu hình phần mềm trên máy để bàn, đảm bảo phát hiện tối ưu và tỷ lệ sai xót thấp

Phạm vi phân tích tệp tin rộng

Kiểm tra một phạm vi rộng tệp tin trên nền tảng Windows, thực thi trên Microsoft Office, PDF, nội dung Web và một số kiểu tệp tin nén bằng cách sử dụng các loại công cụ phát hiện và sandboxing

Phát hiện ra bằng việc khai thác tài liệu

Phát hiện các mã độc và khai thác tài liệu văn phòng thông thường bằng cách sử dụng cơ chế phát hiện và sandboxing đặc biệt

Phân tích các URL

Thực hiện quét trang và phân tích sandbox các URL mà nó được đề xuất (nộp) thủ công
Báo cáo chi tiết

Mạng lại những kết quả phân tích đầy đủ bao gồm chi tiết các hoạt động mẫu và giao tiếp C&C thông qua bảng điều khiển trung tâm và các báo cáo

Tích hợp với các sản phẩm của TrendMicro

Cho phép việc tích hợp Out-of-the-box với hầu hết các sản phẩm an ninh web và mail của TrendMicro

Dịch vụ Web API và đề xuất (nộp) thủ công

Cho phép bất kỳ sản phẩm hoặc nhà nghiên cứu về mối đe dọa được ủy quyền đề xuất (nộp) mẫu

Tích hợp phòng thủ tùy chỉnh

Chia sẻ cơ chế phát hiện IOC Intelligence mới một cách tự động với những giải pháp khác của TrendMicro và sản phẩm bảo mật của bên thứ 3

Deep Discovery Enpoint Sensor (DDES)

Deep Discovery Enpoint Sensor (DDES) là phần mềm giám sát bảo mật thiết bị đầu cuối nhận biết ngữ cảnh mà nó ghi lại và báo cáo chi tiết các hoạt động ở cấp độ hệ thống cho phép phân tích các mối đe dọa để đánh giá một cách nhanh chóng bản chất và phạm vi của một cuộc tấn công. Cảm biến đầu cuối (Enpoint Sensor) sử dụng thông tin IOC (Indicators of Compromise) từ Deep Discovery và những nguồn khác nhau để thực hiện việc tìm kiếm đa cấp qua thiết bị đầu cuối người sử dụng và máy chủ để xác minh thâm nhập và khám phá các bối cảnh đầy đủ và thời gian của cuộc tấn công.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Ghi lại sự kiện về phạm vi thiết bị đầu cuối

 • Enpoint Sensor sử dụng một máy trạm ít quan trọng để ghi lại những hoạt động có ý nghĩa và các sự kiện truyền thông ở cấp độ nhân (kernel). Nó theo dõi các sự kiện này trong bối cảnh qua thời gian, cung cấp chiều sâu về lịch sử mà nó có thể được truy cập theo thời gian thực

Dồi dào tham số tìm kiếm

 • Enpoint có thể được truy vấn về truyền thông cụ thể, mã độc cụ thể, hoạt động đăng k., hoạt động tài khoản, tiến trình đang chạy cụ thể và hơn thế nữa. Tham số tìm kiếm có thể là tham số riêng biệt như tệp tin Open IOC hoặc YARA

Quản lý tập trung việc tìm kiếm và phân tích

 • Tìm kiếm có thể được thực hiện một cách trực tiếp từ Enpoint Sensor Manager hoặc từ TrendMicro Control Manager chính vì thế bạn có thể ngay lập tức ứng phó với các cuộc tấn công dựa trên thông số thời gian thực IOC và dữ liệu hành động từ những sản phẩm khác

Kết quả và việc phân tích ngữ cảnh đa cấp độ

 • Các biểu đồ (dashboard) tương tác cho phép bạn xem và phân tích các hoạt động của hệ thống theo thời gian, đánh giá thời hạn hoặt động của cả doanh nghiệp và xuất các kết quả điều tra

Triển khai tại trạm, từ xa và trên đám mây

 • Enpoint Sensor báo cáo và ghi lại những hoặc động cụ thể theo cấp độ của hệ thống thông qua máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay chạy trên nền tảng Windows và ở tại bất kể ở vị trí địa lý nào

Tương thích với phần mềm chống virut

 • Tương thích và cùng tốn tại với bất kể các phần mềm diệt virut trên máy trạm/ máy chủ nào

Điều tra và ứng phó với việc phát hiện ra các mối đe dọa cho người dùng và mạng

– Bước 1: Deep Discovery nhận dạng hoạt động của mã độc hoặc phần mềm độc hại

– Bước 2: Deep Discovery Indicators of Compromise (IOC) thông minh được sử dụng như một tiêu chí tìm kiếm

– Bước 3: Điều tra đa cấp độ Enpoint Sensor có thể

o Xác nhận và điều tra các cảnh báo thâm nhập

o Quét các Enpoint cho cùng các IOC

o Bản đồ tấn công theo thời gian/ tiến trình

o Kế hoạch ngăn chặn và khắc phục

Hãy liên lạc với chúng tôi theo thông tin sau:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIN HỌC ĐỒNG LỢI (DL IT INVESTMENT CORPORATION)
Địa chỉ: 152/32 Thành Thái - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM
Điện thoại: (028) 62650735 - Fax: (028) 62650734

Head Office - Hồ Chí Minh

*Giám Đốc Dự Án:
- Mr.Nguyễn Quốc Khánh
- Điện thoại: 0903.877.937
*Giám Đốc Kinh Doanh:
- Mr.Đỗ Hoàng Qúy
- Điện thoại: 0983.342.000
*Sales Manager:
- Mr.Trương Nguyên Quí
- Điện thoại: 0908.744.108
*Sales Manager:
- Mr.Phạm Công Vinh
- Điện thoại: 0908.789.526
*Giám Đốc Kỹ Thuật:
- Mr.Võ Quốc Đạo
- Điện thoại: 0973.791.132

Văn phòng Hà Nội

*Phó Giám Đốc - Giám Đốc Kỹ Thuật:
- Mr.Võ Quốc Đạo
- Điện thoại: 0973.791.132

81 thoughts on “Giải pháp APT Protection – Trend Micro Deep Discovery

 1. عسل سدر says:

  I’m not sure where you’re getting your information, but good
  topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 2. website says:

  Once your blog content is ready, make sure that you review
  the whole first before publishing. The first is the type
  of animal: warm-blooded animals such as birds and mammals burn energy at much higher rates
  than other groups, such as lizards, fishes, etc. For two animals that have the same mass, a mammal uses
  almost 5 times the energy of a lizard (even one warmed up to 37 °C), and 12 times
  the energy of a crustacean at 20 °C. The first question is how much
  energy you get from a leaf, or a standardised area performing photosynthesis.
  The second factor is mass: a 100 kg animal will use more energy than a 10 kg one.
  According to a study, it has been observed that companies that use blog copywriting service for their business gain 97% more links to their website than others.
  This wasn’t a situation where you make a video and maybe you’ll win the chance for it to be on the website or playing in the lobby.
  Now, if you go on their MySpace page, you can see the winning video.
  For now, let’s go with that value of 21 Watt per square meter.

 3. 양삲모타이 says:

  Hi there I am so happy I found your weblog, I really found
  you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to
  say thanks a lot for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to go through it
  all at the minute but I have bookmarked it and also included your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot
  more, Please do keep up the great job.

 4. Broderick says:

  Everyone loves what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!

  Keep up the fantastic works gys I’ve incorporated you guys to our
  blogroll.

  My website; best natural male enhancement foos – Broderick

 5. IDN Play says:

  Fantastic items from you, man. I have be aware уour stuff prior tο аnd уoᥙ’re simply extremely excellent.
  Ӏ reаlly ⅼike wһat үou haνe received гight һere, certainly liҝe what yоu are stating ɑnd tһe ԝay in whіch through which you are saying it.
  You make it entertaining and yoս ѕtill care for to stay it ѕensible.
  I ϲаn not wait to rеad fаr more from yoս.
  Τhat is actuɑlly a great site.

 6. betting sites uk says:

  Bangladesh will assist break down to cover their potential losses on the favorite video games on the board.
  That’s a pointy distinction to 2008 when Thursday night time primetime games produced six.

  As announced Thursday evening primetime games in yellow which would eventually
  come down. Specifically we find vital relationships with 17 of 23 video games developing against.
  Rating statistics of concerned sports teams and the most effective online betting web sites out there.

  Nonetheless betting on groups who’re legalizing sports betting right at the top websites for horse betting.
  Bettors who wager this faculty basketball these oddmakers may have totally different numbers depending on your desired sports.
  Harvin 12-to-1 who will benefit from coronavirus-associated lockdowns and a salted monitor should.
  Often in sports betting site will definitely turn into successful in this yr
  needs to get probably the most. Match 2021 marked the first month of
  the corporate behind the location is real. Glorious customer support the shopper comes first at BUSR endeavours to be.

  What I used to be aiming for an online retailer since it offered
  its first automotive eight years in the past.

 7. Streaming Jav Online Free says:

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but
  I’m still new to everything. Do you have any tips and hints
  for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

 8. google index of movies 2019 says:

  It is perfect time to make some plans for the long
  run and it is time to be happy. I have read
  this publish and if I may just I wish to counsel you some fascinating issues or suggestions.

  Perhaps you could write next articles relating to this article.

  I want to read even more issues approximately it!

 9. new ios games says:

  Hello, Neat post. There’s a problem with your website in web explorer, could test this… IE nonetheless is the marketplace leader and a huge section of folks will miss your magnificent writing because of this problem.

 10. instagram takipçi satın al says:

  hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical points using this website, since I experienced
  to reload the website many times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web host
  is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances
  times will very frequently affect your placement in google
  and could damage your quality score if ads and marketing
  with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 11. YouTube.com says:

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really great articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d
  really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Kudos!

 12. buca escort says:

  Benim tutkumun ateşi yakıcıdır aslanım aman dikkat et.
  Çorak çöle dönen seks hayatını ancak benim gibi limitsiz Buca escort bayan yeşillendirebilir.
  Bana güven ve teklifsizce kendini kollarımın arasına at
  aşkım. Nefesim nefesine karışırken üstündeki kıyafetlerden kurtulalım.
  Ten tene kalana kadar soyunup çıplak bedenlerimizi birbirine sürtelim.

  Sana hayatının en zevkli anlarını yaşatacak seksi Buca eskort bayan karşında du……

 13. LOTTO VIP says:

  When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from
  now on every time a comment is added I recieve
  four emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from that service?
  Kudos!

  my web blog … LOTTO VIP

 14. Salvador says:

  With havin so much content do you ever runn into anny issues of plgorism or copyright violation? My website has a lot oof completely unique content I’ve
  either created myself or outsourced but it seems a lot of
  it is popping it up all over the weeb without my authorization. Do you
  know any solutions to help prevent content from being
  ripped off? I’dreally appreciate it.

  my website skkin care products that do noot have soy protein (Salvador)

 15. adultfriensfinder says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 16. Forex Broker says:

  Admiring the time and effort you put into your website and
  detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same old rehashed material.

  Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to
  my Google account.

  Also visit my web-site – Forex Broker

 17. Thai Massage says:

  Hi there I am so happy I found your webpage, I really found
  you by error, while I was searching on Google for something
  else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for
  a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to browse it all at the minute but I have bookmarked
  it and also included your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the superb work.

  Here is my web site: Thai Massage

 18. Death Cause says:

  Hey there great website! Does running a blog such as this require
  a lot of work? I have no expertise in computer programming however
  I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, should you have any suggestions or techniques for new blog
  owners please share. I know this is off topic but I just needed to ask.
  Thanks!

 19. poker online says:

  I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be what precisely I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write about here.
  Again, awesome blog!

 20. สล็อต1688 says:

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing
  a little homework on this. And he actually ordered me
  dinner due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah,
  thanks for spending time to discuss this subject here on your
  site.

 21. Leta says:

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bbit acquainted of this your broadcast offered
  bright clear concept

  my web-site; recovering hair after chemo (Leta)

 22. fun88ทางเข้า says:

  Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed
  reading it, you are a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come
  back from now on. I want to encourage continue your great
  posts, have a nice holiday weekend!

 23. Philip says:

  I think everything posted made a bunch of sense.
  However, what about this? what if you were to write a killer title?
  I am not suggesting your information isn’t solid., but what
  if you added a title that makes people desire more?
  I mean Giải pháp APT Protection – Trend Micro Deep Discovery – Công Ty Cổ Phần Đầu
  Tư Tin Học Đồng Lợi (DL) is kinda boring.
  You ought to peek at Yahoo’s front page and note how they create post titles to get people interested.
  You might try adding a video or a pic or two to get readers interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it might make your website a little livelier.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.