Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua hệ thống online, tính sẵn sàng của các dịch vụ online được đặt lên hàng đầu, các dịch vụ này thông thường được cung cấp hai hoặc nhiều đường truyền của các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) khác nhau, tuy nhiên vấn đề gặp phải là làm thế nào để người sử dụng bên ngoài được cân tải qua hai đường truyền (ISP) này? Phương pháp truyền thống có thể sử dụng DNS load balancing của nhà cung cấp dịch vụ (ISP) nơi cấp tên miền. Tuy nhiên việc sử dụng DNS Load blancing không có khả năng health-checking tính ổn định của đường truyền, địa chỉ IP public của web server trả lại cho client bị phụ thuộc vào record đăng ký sẵn trên DNS server của ISP.

1. Mô tả phương pháp kết nối truyền thống

Khi một khách hàng gửi mail cho một client xxx@company.com.vn bên trong công ty bạn, thì thao tác sẽ gửi theo các bước sau:

1. Client sẽ send một query caching DNS để check email xxx@company.com.vn đang thuộc server có IP public bao nhiêu.

2. Nếu caching DNS có sẵn record cho mail.company.com.vn, DNS sẽ trả lại địa chỉ IP cho client, nếu caching DNS không có thông tin về domain này, DNS caching sẽ liên hệ với root DNS server yêu cầu “record” địa chỉ IP Primary và secondary của domain này.

3. Root Name Server là một trong 13 root name server dịch vụ cho Internet. Những server này chứa thông tin DNS server chứa record của domain company.com.vn, Root Name server sẽ trả về cho caching DNS server địa chỉ IP của những server này (The DNS Authority- A DNS).

4. Caching DNS gửi query đến A-DNS để lấy record của mail.company.com.vn.

5. A-DNS (DNS Authority) trả lai record của mail.company.com.vn bao gồm địa chỉ IP và giá trị TTL. Một số thứ tự (sequence number) cho phép DNS caching xác định liệu record có thay đổi hay không kể từ lần cập nhật cuối cùng.

6. Caching DNS server gửi địa chỉ IP của mail.company.com.vn cho người dùng (client).

7. Client thiết lập kết nối tới mail.company.com.vn.

8. Client send email đến Mail server mail.company.com.vn.

9. Mail server sẽ forward email đến user xxx@company.com.vn.

2. Mô tả phương pháp cân tải Ecessa

Với giải pháp này thì MX Record của domain company.com.vn sẽ được khai báo về Ecessa. (Việc này phải đăng ký với VNNIC – Trung tâm quản lý tên miền Việt Nam). Khi một khách hàng gửi mail cho một client xxx@company.com.vn bên trong Công ty của bạn, thì thao tác sẽ gửi theo các bước sau:

1. Client sẽ send một query caching DNS để check email xxx@company.com.vn đang thuộc server có IP public bao nhiêu.

2. Nếu caching DNS có sẵn record cho mail.company.com.vn, DNS sẽ trả lại địa chỉ IP cho client, nếu caching DNS không có thông tin về domain này, DNS caching sẽ liên hệ với root DNS server yêu cầu “record” địa chỉ IP Primary và secondary của domain này.

3. Root Name Server là một trong 13 root name server dịch vụ cho Internet. Những server này chứa thông tin DNS server chứa record của domain company.com.vn, Root Name server sẽ trả về cho caching DNS server địa chỉ IP của những server này (The DNS Authority- A DNS).

4. Caching DNS server gửi yêu cầu mail record cho Ecessa qua một trong hai đường WAN (nếu WAN 1 down caching DNS server sẽ gửi query cho Ecessa qua đường WAN 2).

5. A-DNS (Ecessa) trả lại record cho caching DNS server. Record này chứa 2 địa chỉ IP của mail.company.com.vn, time-to-live (TTL), và một số thứ tự (sequence number) cho phép DNS caching server xác định liệu record có thay đổi hay không kể từ lần cập nhật sau cùng. TTL được gán nhỏ đủ để đảm bảo DNS caching server trả lại thông tin đúng cho client ngay cả khi có sự cố trên các đường WAN 1 hoặc WAN 2. Thiết bị Ecessa giám sát các đường WAN Link, nếu phát hiện bất cứ đường truyền nào gặp sự cố, thiết bị tự động loại bỏ địa chỉ IP ra khỏi mail record và đổi lại số thứ tự (sequence number), cập nhật tức thì cho các DNS caching server. Nếu tình trạng đường truyền không thay đổi, DNS caching server không cần thiết phải cập nhật full record, giảm thiểu băng thông do cập nhật thông tin TTL.

6. Caching DNS server gửi một trong những địa chỉ IP WAN đại diện cho mail.company.com.vn đến client, các địa chỉ IP của các đường WAN này sẽ được gửi tuần tự đến các query của các client khác nhau (Load balancing).

7. Client có thể gửi email đến mail server qua các đường WAN khác nhau mà không bị trả lại.

Hãy liên lạc với chúng tôi theo thông tin sau:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIN HỌC ĐỒNG LỢI (DL IT INVESTMENT CORPORATION)
Địa chỉ: 152/32 Thành Thái - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM
Điện thoại: (028) 62650735 - Fax: (028) 62650734

Head Office - Hồ Chí Minh

*Giám Đốc Dự Án:
- Mr.Nguyễn Quốc Khánh
- Điện thoại: 0903.877.937
*Giám Đốc Kinh Doanh:
- Mr.Đỗ Hoàng Qúy
- Điện thoại: 0983.342.000
*Sales Manager:
- Mr.Trương Nguyên Quí
- Điện thoại: 0908.744.108
*Sales Manager:
- Mr.Phạm Công Vinh
- Điện thoại: 0908.789.526
*Giám Đốc Kỹ Thuật:
- Mr.Võ Quốc Đạo
- Điện thoại: 0973.791.132

Văn phòng Hà Nội

*Phó Giám Đốc - Giám Đốc Kỹ Thuật:
- Mr.Võ Quốc Đạo
- Điện thoại: 0973.791.132

Comments are closed.