HP 3PAR Utility Storage Family

3par-calculator

Ảo hóa là chuyển đổi tối yêu hóa cho trung tâm dữ liệu và các doanh nghiệp. Nhưng sự thay đổi này cũng đặt yêu cầu mới trên cơ sở hạ tầng phần cứng, nền tảng lưu trữ được thiết kế để xử lý ở cấp cao.

Thế hệ tiếp theo của lưu trữ cấp 1, HP 3Par lưu trữ tiện ích được xây dựng từ nền tảng lên vượt quá các yêu cầu kinh tế và hoạt động của ngay cả những yêu cầu và môi trường CNTT năng động. HP 3Par tiện ích lưu trữ cung cấp 100% sự nhanh nhẹn và hiệu quả theo yêu cầu của trung tâm dữ liệu ảo và điện toán đám mây. Nó làm điều này thông qua một kiến trúc sáng tạo nhằm mục đích xây dựng, cung cấp nhiều cấp độ an toàn, tích hợp khả năng xử lý mỏng, và quản lý tự trị duy nhất và lưu trữ theo tính năng cấu trúc xếp chống lên nhau.

Hiệu suất được xây dựng trên cơ sở hạ tầng SAN, có khả năng mở rộng, và sự sẵn đó là những gì bạn cần cho sự chuyển đổi trung tâm dữ liệu của bạn và cho giài pháp điện toán ảo và điện toán đám mây.

» 3PAR Storage Systems

HP 3PAR Storage Systems
Four models deliver simplicity and agility to enterprise and cloud data centers.
» T-Class Systems
» F-Class Systems

» 3PAR Software

HP 3PAR Software
Autonomic provisioning, tiering, and management.
» Device Management Software
» Replication Software

  3PAR Utility Storage

Utility Storage from HP 3PAR
The next generation of Tier 1 storage.
» Utility Storage Benefits
» 3PAR Architecture
» 3PAR Customers

  3PAR Solutions

HP 3PAR applications and solutions
Applications and solutions support your key initiatives.
» Server & Desktop Virtualization
» Utility & Cloud Computing
» Platform Solutions
» IT Solutions
 

» 3PAR Technologies

HP 3PAR Technologies
Overcome inflexibility and high cost of IT sprawl.
» Autonomic Storage
» Thin Technologies
» Green Storage
 

  3PAR Programs

HP 3PAR Programs
Build a next-generation data center.
» HP CloudAgile
» Get Thin Guarantee
» Carbon Neutral Storage

Theo hp.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIN HỌC ĐỒNG LỢI
DL IT INVESTMENT CORPORATION

436A/71 ĐƯỜNG BA THÁNG HAI - PHƯỜNG 12 - QUẬN 10 - TP.HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028) 62650735 - Fax: (028) 62650734
Copyright 2009 - 2015 © DL Corp.